Tord Larsson Bildkonstnär
Gästrikland

Skulptur

Måleri

Länkar
Konstrunda västra Gästrikland

Mannaminne

Nordingrå

Nordiska
Akvarell
sällskapet

Hofors

Hembygds

förening

Hofors

Konst

intresse

Söderhamns

Konstförening

 

Kvarnen

 

Konstnärer
Hemsidor
Lena Engström
Text1
Etsningar
ur en äldre produktion
Under ca 18 år arbetade
jag med konstgrafik.
 
En intensiv period under
70,80 och del av 90-talet.
De första åren trycktes bladen mest i en färg.
oftast i sepiaton.
 
Jag har sedan några år
tagit "time out" och
ägnar istället tiden till
måleri och skulptur.
 
Även med en del offentliga
arbeten i material som trä
och järn.
 
 
Några exempel:
 
Den grafiska teknik som
jag använt mig mest av
är färgetsningar.
 
Arbetet utfördes både
i den egna verkstaden
eller i Konstgrafikernas
verkstad i Gävle.
 
 
Färgetningar, eget tryck
 
Färgetningar exempel

Färgetsningarna är tryckta

i egen press med s k

viskositetstryck.

 

Ett tryckförfarande där

handvalsar med olika

mjukhet används.

Plåten etsas partiellt

till olika nivåer.

 

Färgerna blandas till olika

viskositet för att kunna

särskiljas vid

appliceringen.

Etsning Färgetsning Hästarna
Färgetsning Hästarna
Ljusdunkel
(I trädgården)
En lugn stund
Helgumannen
Om sommaren
Persiwald
Kojan
Historien om
Persiwald
Klicka här
Stenlitografier
Exempel Stenlitografier
tryckta i Wikmanshyttan
på 80-talet
En sten för varje färg
Upplagan 190 st

En del stenlitografier

trycktes i

Wikmanshyttan.

Vid större upplagor

där det inte var möjligt

att trycka själv .

Aporna
Komposition med leksaker
Tillbaka
överst på sidan