Tord Larsson Bildkonstnär

Gästrikland

Skulptur

Måleri

Färgetsningar

Under ca 18 år arbetade jag med konstgrafik.

 

En intensiv period under 70, 80 och

del av 90-talet.

De första åren trycktes bladen mest i en färg.

Oftast i en sepiaton.

 

Ca 3000 blad trycktes och såldes.

 

Jag har sedan början av 90-talet tagit "time out" från grafiken och mer ägnat tiden till

måleri och skulptur.

 

Även med en del

offentliga arbeten i

material som trä och

järn.

 

Den grafiska teknik

som användes mest

var färgetsningar.

 

Arbetet utfördes

både i den egna

verkstaden eller i

Konstgrafikernas

verkstad i Gävle.

 

Färgetningar,

eget tryck

Färgetsningarna är

tryckta i egen press

med s k viskositetstryck.

 

Ett tryckförfarande

där handvalsar med olika mjukhet används.

Plåten etsas

partiellt till olika

nivåer.

 

Färgerna blandas

till olika viskositet

för att kunna

särskiljas vid

appliceringen.

Hästarna färgetsning

I ett landskap färgetsning upplaga 75 ex

Om sommaren färgetsning Upplaga 75 ex

Trädkojan färgetsning Upplaga 75 ex

Helgumannen färgetsning Upplaga 75 ex

Persiwald färgetsning Upplaga 75 ex

Historien om

Persiwald

 

Klicka här

Etsningar

 

En färg

 

klicka här

Stenlitografier
Exempel Stenlitografier
tryckta i Wikmanshyttan
på 80-talet
En sten för varje färg
Upplagan 190 st

En del stenlitografier

trycktes i

Wikmanshyttan.

Vid större upplagor

där det inte var möjligt

att trycka själv.

Aporna

Komposition med leksaker

Tillbaka

överst på sidan

Färgetsning Stålverk 2