Tord Larsson Bildkonstnär

Gästrikland

Skulptur

Måleri

Etsningar
ur en äldre produktion

 

 

 

Under ca 18 år arbetade

jag med konstgrafik.

 

En intensiv period under

70,80 och del av 90-talet.

De första åren trycktes

bladen mest i en färg.

oftast i sepiaton.

 

Jag har sedan några år

tagit "time out" och

ägnar istället tiden till

måleri och skulptur.

 

Även med en del

offentliga arbeten i

material som trä och

järn.

 

Några exempel:

 

Den grafiska teknik som

jag använt mig mest av

är färgetsningar.

 

Arbetet utfördes både

i den egna verkstaden

eller i Konstgrafikernas

verkstad i Gävle.

 

Färgetningar,

eget tryck

Färgetningar exempel

Färgetsningarna är

tryckta i egen press

med s k viskositetstryck.

 

Ett tryckförfarande där

handvalsar med olika

mjukhet används.

Plåten etsas partiellt

till olika nivåer.

 

Färgerna blandas till

olika viskositet för att

kunna särskiljas vid

appliceringen.

Etsning Färgetsning Hästarna
Färgetsning Hästarna
Ljusdunkel
(I trädgården)
En lugn stund
Helgumannen

Om sommaren

Persiwald

Kojan

Historien om
Persiwald
Klicka här
Stenlitografier
Exempel Stenlitografier
tryckta i Wikmanshyttan
på 80-talet
En sten för varje färg
Upplagan 190 st

En del stenlitografier

trycktes i

Wikmanshyttan.

Vid större upplagor

där det inte var möjligt

att trycka själv .

Aporna
Komposition med leksaker
Tillbaka
överst på sidan