Tord Larsson Bildkonstnär

Gästrikland

Skulptur

Måleri

Akvarellmåleri

"En teknik med vars

hjälp man kan fånga

stundens ogripbara

ögonblick...

 

märkligt tidsenlig i

vår alltmer

komplexa värld.

 

Med ett visst mått

av nyckfull

oberäknelighet...

 

kan ett ögonblicks

intensiv närvaro

gestaltas

på ett stycke

papper.

Akvarell   I solen

Akvareller

Akvarell Hamnen Svowaer Akvarell Vid bergets fot

Akvareller äldre,

90-tal

Akvareller äldre,

Skottkärror

1982-85

Akvareller äldre,

Fartygsvrak

1985-89

Akvareller äldre

Stilleben vid havet

1978-85

Akvareller

Myter och historia

Sydlig stad Akvarell

Akvarell i gult och violett