Tord Larsson Bildkonstnär
Gästrikland

Skulptur

Måleri

Länkar
Konstrunda västra Gästrikland

Mannaminne

Nordingrå

Nordiska
Akvarell
sällskapet

Hofors

Hembygds

förening

Hofors

Konst

intresse

Söderhamns

Konstförening

 

Kvarnen

 

Konstnärer
Hemsidor
Lena Engström
Akvarellmåleri

"En teknik med vars hjälp

man kan fånga stundens

ogripbara ögonblick...

 

märkligt tidsenlig i vår

alltmer komplexa värld.

 

Med ett visst mått av

nyckfull oberäknelighet...

 

kan ett ögonblicks

intensiv närvaro gestaltas

på ett stycke papper.

Akvarell   I solen
Akvareller
nyare
Akvarell Hamnen Svowaer Akvarell Vid bergets fot
Akvareller
äldre, 90-tal
Akvareller
Myter och
historia
Akvarell i gult och violett